Rahoviana no lany ilay kibo vao teraka?

Ny fampihenana ny kibo dia iray amin'ireo mari-pamantarana momba ny fiterahana. Ao amin'ny vehivavy samihafa, ny vanim-potoan'ny fotoana hijanonan'ny kibo alohan'ny fandefasana dia mety ho hafa tanteraka. Izany dia miankina amin'ny toetran'ny olona tsirairay sy ny antony hafa.

Ny fotoana famenoana ny kibo alohan'ny fiterahana

Mba hamaliana bebe kokoa ny fanontaniana, rehefa averina alohan'ny fandefasana ilay kibo dia tokony ho fantatra ny fampahalalana manaraka:

Na izany aza, ny vehivavy iray izay efa ho lasa reny vao voalohany dia tsy tokony hanahy raha tsy latsaka 38 herinandro ny vavony. Tsy lazaina velively ny fiovam-po. Amin'ny vehivavy maro be, ny lava dia lavo 5-7 andro alohan'ny fiterahana. Azo atao ary ny safidy fa tsy mahatsikaritra tsotra izao ny tsy fahampian'ny vehivavy iray, satria ny bikany dia mitovy amin'ny fiterahana, fa tsy ny rehetra no mahalala.

Ny fahatsapana rehefa nidina ny kibony

Rehefa misy fotoana vitsy sisa mialohan'ny entana, dia miezaka ny hibodo toerana tsara ao an-dohasaha ny zaza. Miankina amin'ny famelabelarana izay misy ny foetus - ny loha na ny tongony midina, midina any amin'ny faritra ambany amin'ny kelikely izy ary mijanona ao amin'io toerana io mandra-pahateraka. Noho izany dia tsy mamoaka ny diapragma sy ny tonon-kibo manala baraka ny mpampiasa, izay mitondra fanampiana amin'ny vehivavy bevohoka. Azontsika atao ny manavaka ireto fihetseham-po mahafinaritra ireto izay mipetraka rehefa miongana ny vavony mialohan'ny fahaterahana:

Ankoatra ny fiovana mahafinaritra dia mila miomana ny maman-dreny noho ny tsy fahampian'ny fahatsapana izay miaraka amin'ny fihenan'ny kibo alohan'ny fiterahana:

Vehivavy maro no manahy momba ny vavony mafy, fa ara-dalàna aloha izany vao teraka. Ary koa, ny toe-javatra efa mahazatra, mampiseho ny lalana marina marina, raha mialoha ny famindrana dia manintona ny kibo ambany. Ny vatana no manomana ny fahaterahan'ny zaza iray, ary ny fisehoana toetra rehetra dia fitsipika.

Ny mari-pamantarana azo antoka ny famenoana ny kibo dia ny manala ny foitra - tsy mitsahatra mibitsibona eo ambonin'ny ety, fa lasa manja sy tsy hita maso. Ny dokotera dia milaza fa alohan'ny fiterahana dia mitombo kely ny vavony, saingy matetika ireo reny manan-talenta izay efa nanan-janaka no nahamarika izany.

Tsara ho marihina fa amin'ny marika maneho fihenam-bidy ny kibo dia aza mandeha any amin'ny hopitaly. Azo inoana fa mbola misy fotoana hanaovana ireo fiomanana rehetra ilaina ary miandry amim-pitandremana ireo mpialoha lalana akaiky kokoa ny génére efa misy.