Nahoana ny ankizy no manaikitra ny fantsika?

Izany dia miteraka fahazaran-dratsy ny ankizy ao amin'ny taom-pianarana voalohany - manilika ny fantsika. Araka ny antontan'isa, dia mety ho voan'ny aretina kokoa ny mpianatra 7 ka hatramin'ny 10 taona. Na dia mahazatra io fahazarana io eo anivon'ireo ankizy any am-pianarana sy ny olon-dehibe aza.

Inona no mety ho vokatr'izany raha misy ankizy mitongilana eo amin'ny sandriny?

Andeha hojerentsika ny antony mahatonga ny ankizy hanaikitra ny fantsika amin'ny tanany, ary hevero ny antony lehibe indrindra amin'izany:

 1. Ny tena mahazatra dia ny ara-tsaina :
 • Physiologique : raha matetika ny mpangalatra, mandany, dia lasa tsy mahazo aina izy ireo ary tena maniry ny hanaikitra azy ireo. Ny ankizy dia manao izany.
 • Mitranga izany fa tiany fotsiny ny fantsika ny hombo .
 • Noho izany, mba hanapahana ny fomba hanalana izany fahazarana izany, tokony ho takatrao aloha ny antony mahatonga ny ankizy hiondrika eo amin'ny tanany. Aorian'izany, afaka manapa-kevitra amin'ny hetsika hafa ianao.

  Ary ahoana raha toa ilay zazakely mamomamo eo amin'ny rantsan-tongotra?

  1. Tokony lazaina fa tsy ilaina ny mitsikera sy manome fanazavana foana, fa tsy hanampy. Mila manana faharetana ianao.
  2. Raha antony ara-psikolojika no mahatonga ny fahazaran-dratsy, dia tokony hatao ny asa lava indrindra, satria ilaina ny mahatakatra hoe inona no fanontaniana manelingelina ny zaza, inona no mahatonga ny fihetseham-po sy ny fomba hanitsiana izany. Indraindray aza mila manatona mpitsabo iray aho.
  3. Raha olana ara-batana izany, dia ilaina ny manolo ny fahazarana manodina ny fantsika amin'ny hafa - mikarakara azy ireo. Avelao ny ankizy hanisy tahirin-tsilo foana aminy. Ny zazavavy dia afaka manolotra ny fantsika ary hiaro azy ireo.
  4. Raha toa ka tsy mahatsikaritra akory ny fomba fisintonan'ny rantsantanana indray ny rantsan-tànana, dia afaka manangana mari-pamantarana miavaka izay ho fantatra aminao ihany. Ohatra, hianjera ianao raha vao mahamarika ny fihetsika mety, na manasitrana ny orona, na mamely ny zanakao any aoriana.

  Na ahoana na ahoana, dia zava-dehibe ny manintona ny sain'ny ankizy amin'ny zava-misy fa manimba ny fahasalamana io fahazarana io. Ampisehoy ireo fantsika hikoloana.